Vriendenstichting

De Stichting Vrienden van Landgoed Larenberg is opgericht in 2011 en heeft als doel meer bekendheid te geven aan de unieke kwaliteiten van Landgoed Larenberg.

Wat willen we met de vriendenstichting bereiken?
Allereerst draagvlak. Landgoed Larenberg is een relatief onbekende parel in het dorp Laren. Daardoor is de grote waarde van dit landgoed voor de ruimtelijke kwaliteit van de wijde omgeving en daarmee voor de (Larense) gemeenschap vaak onderbelicht gebleven. Met uw steun willen we Landgoed Larenberg meer op de kaart zetten. Iedereen kan genieten van de bijzonderheden van dit grotendeels opengestelde landgoed. Wij hopen daarom dat allen  de zorg en de aandacht zullen delen voor de duurzame instandhouding ervan. Het beheer en behoud van een buitenplaats vergt ongelooflijk veel inspanning. Die bewustmaking is een taak van ons als vriendenstichting.

Activiteiten
Middels onze website en onze digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de activiteiten, zoals de Larenberg-lezingen en rondleidingen, die wij als Stichting voor onze vrienden organiseren.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden Landgoed Larenberg bestaat uit de volgende personen:

  • Bert Barkmeijer (voorzitter-secretaris)
  • Pieter van Maanen (penningmeester)
  • Vicky van Asch van Wijck (lid)

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Vriend worden?
De Stichting Vrienden van Landgoed Larenberg prijs zich gelukkig met een grote groep medestanders en begunstigers. Mensen die het landgoed om verschillende redenen een warm hart toedragen.Wilt u ook vriend worden van Landgoed Larenberg? Met een donatie van minimaal € 15,- per jaar per persoon bent u al vriend van de Stichting Vrienden van Landgoed Larenberg. U ontvangt dan onze nieuwsbrief met daarin de aankondigingen, uitnodigingen, nieuws en besprekingen van onze activiteiten, zoals de Larenberg-lezingen en/of rondleidingen. Aanmelden als vriend kan door een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar bert.e.barkmeijer@outlook.com.

U dient zelf uw donatie over te maken op rekeningnummer NL42 RABO 0160 3426 27 onder vermelding van ‘donatie + jaartal + naam’.

Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u ook op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de Stichting Vrienden van Landgoed Larenberg? Meld u dan nu aan voor onze digitale nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan door een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar bert.e.barkmeijer@outlook.com.