Park, tuin & bos

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG

In Laren ligt de buitenplaats Larenberg. Deze buitenplaats is in zijn geheel ontworpen door architect J.D. Zocher jr. In 1833 kocht jonkheer mr. Cornelis Backer meerdere percelen van de Laardereng om deze tot één geheel te maken. Op het hoogste punt liet hij zijn landhuis bouwen, Larenberg. Het huis werd ontworpen door architect J.D. Zocher jr., die ook de bijgebouwen en de parkaanleg ontwierp. Zo ontstond een nauwkeurig uitgedachte eenheid van vergezichten, kronkelende paden en gebouwen die perfect in het landschap pasten.   Backer liet ook een Zwitserse boerderij bouwen op zijn landgoed. De tuin werd voor een groot deel ingericht als akkerland. Na het vertrek van Cornelis Backer in 1850 naar Zwolle, waar hij Commissaris van de Koning werd, kwam de buitenplaats in verschillende handen, tot Anton Frederik Insinger de buitenplaats in 1897 op een veiling kocht. De buitenplaats is nu in bezit van zijn nazaten.

Larenberg kent een fraai landschapspark van de hand van J.D. Zocher jr dat eveneens deel uitmaakt van het rijksbeschermde ‘complex historische buitenplaats’. De grasvelden rondom het huis waren ten tijde van Cornelis Backer akkerlanden. Het park is zo ontworpen dat vanuit het huis vrije vergezichten over de lager gelegen gebieden ontstonden, waaronder ook het dorp Laren. Verder zijn er kronkelende paden aangelegd, die langs de weilanden en tussen boomgroepen voeren. De wandelaar moest volgens het ontwerp telkens verrast worden door andere uitzichten en samenstelling van bomen, struiken en weidegrond.   Aan de noordzijde van het terrein, begrensd door de Julianalaan en de Leemzeulder, is eind negentiende eeuw een uitgediepte miniatuurvallei aangelegd. Al wandelend komt de bezoeker langs verwarmde kassen, een dienstwoning en de tuinmuur. Aan de Paviljoensweg ligt de zeer verbouwde Zwitserse Chalet, dat functioneerde als boerderij voor de buitenplaats. Larenberg is door de combinaties een bijzonder arcadisch landgoed.

Bron: Oneindig Noord-Holland.