Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

Geachte Vrienden van het Landgoed Larenberg!

Na een stormachtig begin van het jaar met de winterstormen werden we verrast door een vroege en mooie lente gevolgd door een hele schitterende en superlange maar droge zomer, en nu verlangend naar de herfst met wat regen….

Deze weersomstandigheden zijn [bijna] funest voor ons bos op Larenberg: de schade door de stormen was massaal, naast veel omgevallen bomen ook de totale vernieling door twee (!) bomen van de Orangerie/Kas. De droogte was natuurlijk niet goed voor nieuw aangelegde bomenlaan en andere aanplant maar ook niet voor het bos in het algemeen: door zeer regelmatig met water de kwetsbare onderdelen te bevloeien hopen we dat het goed komt…

Uit de brief (zie onder) van Gerard Koopmans, onze bosman [met aanvulling door Jhr. Van Asch van Wijck Sr., ruim 90 jaar oud!], blijkt dat zonder vrijwilligers het onmogelijk is de status quo te behouden: het grote onderhoud heeft support nodig van het kleine onderhoud door vrijwilligers [zie in de brief naar de details].

In het voorjaar is tot tweemaal toe in een weekend gepoogd een dagdeel te organiseren om deze werkzaamheden uit te voeren, helaas door de te geringe belangstelling is dat niet gelukt. Graag vraag ik aan jullie allen met ideeën te komen hoe we dat wel kunnen organiseren, zodat we niet alleen de lusten maar ook een heel klein beetje van de lasten kunnen delen. Het Landgoed heeft reeds voor de benodigde gereedschap en beschermingsmiddelen gezorgd.

Bijzonder goed nieuws is dat we een mooie bijdrage ontvangen hebben van Lakeland Foundation om hiermede een aantal banken in het bos te kunnen plaatsen op dié locaties waar het mooiste uitzicht een rustplaats verdient. Wij zijn de goede gevers zeer dankbaar en verwachten dat in de komende maanden de uitvoer van dit plan kan worden gerealiseerd.

Jullie zien dat het Bestuur niet op de lauweren heeft gerust, maar hebben jullie niet gevraagd de donatie voor 2018 over te maken; gelukkig was dat niet nodig voor velen van jullie, maar mocht je door de drukte van de dag vergeten zijn de donatie over te maken, verzoeken we dat te doen op rekeningnummer NL42 RABO 0160 3426 27 ten name van De Stichting Vrienden Landgoed Larenberg, met vermelding van naam en adres.

Vriendelijke groet,

Bert E. Barkmeijer, Voorzitter

Bosbrief Larenberg
Zoals u wellicht gemerkt heeft zijn in het afgelopen jaar veel werkzaamheden uitgevoerd op Larenberg. Het parkbos van Larenberg was oorspronkelijk een Park met veel boomgroepen en een bosachtig karakter. Op het landgoed kwamen ook verschillende stijlelementen voor zoals een Berceau, een leemkuil, een grote boomgaard, een kunstmatige heuvel, laanstructuren en klein pineut. De kruidenvegetatie bestond voornamelijk uit een enkele struik en zeer veel bloeiende planten en bolgewassen, de zogenaamde stinzenflora.

Na de aanleg zijn er door de toenmalige bewoners verschillende boomsoorten geplant die niet tot het oorspronkelijke ontwerp hoorden en is een deel van de toen nog woeste grond (heide)ingeplant.  Deze ingeplante soorten bleken het uitstekend te doen op het landgoed, voorbeelden hiervan zijn de Corsicaanse den, Esdoorn, de Douglas en de Japanse lariks.
Tijdens de hongerwinter van 1944-45 is een groot deel van het bos gekapt door de plaatselijke bevolking als brandstof.  Na de oorlog is door de toenmalige eigenaar het gekapte bos herbebost met naaldhout aan de randen en loofhout in het middendeel. De Esdoorn doet het heel goed op het landgoed, de zaailingen van de esdoorn zorgen voor een dicht tapijt van jonge bomen waardoor de kruidenvegetatie het onderspit moest delven en de kenmerkende doorzichten in het park verdwenen. In de storm van 1972 is een groot deel van het bos verloren gegaan, waaronder een groot deel van het jonge bos. De ontstane stormschade is voornamelijk herplant met beuk en inlandse eik. In de jaar 80 en 90 van de vorige eeuw is er veel in het park gewerkt door de werkploeg van de PHB (particulier Historische Buitenplaatsen). Deze organisatie is eind 2010 opgegeven. Natuurlijk speelt ook de beschikbaarheid van personeel op een landgoed een belangrijke rol in het onderhoud, na de aanleg van het bospark en in het begin van de vorige eeuw was het gebruikelijk om op landgoederen een uitgebreide staf in de huishouding en voor de tuin, bos en park te hebben.  Daarvan is tegenwoordig ook geen sprake meer, slechts met zeer veel inzet van de eigenaren, professionele aannemers, vrijwilligers en enkele subsidies is het mogelijk een deel van het karakter van het landgoed te bewaren voor de toekomst.

Voor de komende jaren kan Larenberg voor een deel gebruik maken van een regeling voor de instandhouding van het parkbos, dat kan echter niet zonder hulp van vrijwilligers.

Nog voor de storm van 18 januari 2018 is een begin gemaakt met herstel van het Parkbos van dit fraaie landgoed. Een eerste doel bij het herstel was om de padenstructuur weer duidelijk zichtbaar te maken zodat het oorspronkelijke ontwerp van het padenpatroon weer duidelijk wordt voor de bezoeker. Onderstaand een opsomming van de onderhanden genomen onderdelen uit het park.

Verwijderen opslag.
In grote delen van het park is de opslag van esdoorn met een kleine kraan verwijderd.Het tak en tophout is versnipperd. Hierdoor is er mee doorzicht en kan de kruidvegetatie zich weer ontwikkelen.

Verjonging Amerikaanse eikenlaan.
Een Amerikaans eikenlaantje, in deplorabele toestand is geveld, het hout is afgevoerd en er is herplant met Lindebomen. Een soort die zich op deze locatie uitermate thuis voelt.

Herstel Berceau.
De uit zijn krachten gegroeide Berceau is teruggesnoeid om nu weer in vorm geleid te worden. Een uiterst delicaat werk.

Herstel paden
De paden zijn licht geschoven en aan weerzijden ontdaan van overhangend hout en opslag.

Herstel leemkuil
De leemkuil op het landgoed is ook geheel ontdaan van opslag en de dikke laag blad en humus is verwijderd. De wandelaar kan er weer doorheen lopen en het zou zelfs mogelijk zijn de ruimte voor kleine evenementen te gebruiken.

Het pinetum
Er is fors gesnoeid en kwijnende en onderdrukte exemplaren zijn verwijderd. Rond de grote Amerikaanse eik is veel opslag verwijderd zodat de nu nog aanwezige bomen goed zichtbaar zijn.

Zichtas
De voor Larenberg belangrijke zichtas is vrijgesteld van opgaande beplanting en overhangende struiken. Op deze wijze heeft men vanuit het huis, maar ook de wandelaar een goed zicht op het huis en omgeving.

Dit is zomaar een bloemlezing van de uitgevoerde maatregelen. Komende winter gaan de werkzaamheden weer verder.

Gerard Koopmans
Bosbeheer

Uitnodiging voor een excursie !

Het Bestuur heeft het grote genoegen jullie Vrienden & andere belangstellenden [en eventueel nieuwe Vrienden] uit te nodigen voor een excursie onder leiding van Simon Klingen, dé bosexpert van Nederland [kijk op boslessen.nl of google op klingen] op zaterdag 17 november as. om 13.30 uur.

Verzamelen onder de grote boom, ook wel de verzamelplaats van de kabouters en feeën.
Houdt rekening met het weer.

Rond 15.00 af te sluiten met een warm – of verwarmend drankje bij de buitenhaard op de Naarderstraat 80.

Het is heel bijzonder dat Simon tijd heeft gevonden voor deze excursie en vraag jullie dan ook zo snel mogelijk je plaats in het gezelschap zeker te stellen door je met of zonder partner op te geven via een mail naar info@larenberg.nl