Dunningswerkzaamheden op Larenberg

Dunningswerkzaamheden op Larenberg

Dit najaar wordt groot onderhoud uitgevoerd in de bossen van Larenberg.  Om meer groeiruimte te maken in het kronendak van het bos worden een groot aantal bomen geveld en afgevoerd. Hierdoor ontstaat meer groeiruimte voor de overblijvende bomen.

De te vellen bomen zijn geselecteerd door bosbouw en boomspecialisten.  Bij de selectie van de bomen is vooral gekeken hoe de stabiliteit van het bos versterkt kan worden tegen wind, ziekten en plagen. Maar ook op een wijze waardoor de verschillende boomsoorten op Larenberg het beste tot hun recht komen. Zo worden bijvoorbeeld fraaie solitaire Amerikaanse eiken en Beuken vrijgesteld om beter tot hun recht te komen. Daarnaast worden een groot aantal bomen geveld die een gevaar voor de wandelaars dreigen te vormen doordat er veel dood hout in de kroon zit. Na de dunning (vakterm voor deze werkzaamheden )  zal er voor de eigenaren en gebruikers een mooier en sterker bos voor de toekomst achterblijven. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van een beheerplan voor Larenberg  waarin de toekomstvisie van de bossen van Larenberg zijn beschreven. De werkzaamheden zelf  worden uitgevoerd door een gespecialiseerde bosbouwonderneming. Vanwege het kleinschalig karakter van Larenberg zijn alle wegen en paden op het landgoed tijdens de werkzaamheden afgesloten.